FPT sử dụng logo mới

Số lượt xem bài viết: 182
FPT sử dụng logo mới
5(1) vote

FPTHUE.VN: Logo FPT phiên bản mới được xây dựng theo tỷ lệ vàng và phân biệt công ty con, công ty liên kết.

Hội đồng quản trị FPT vừa phê duyệt logo phiên bản mới, được xây dựng theo tỷ lệ vàng chuẩn xác, tỷ lệ mảng màu và 3 mã màu được quy định rõ ràng với 3 chữ FPT đều nghiêng 13 độ và được vẽ lại trong một hệ lưới tiêu chuẩn.

Logo FPT new 2017

Logo FPT phiên bản mới

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là logo mới phân biệt công ty con và công ty liên kết. Theo đó, nhóm công ty con gồm: FPT Software, FPT IS, FPT Telecom, FPT University và FPT Online. Logo các đơn vị này không còn chữ FPT trong cụm chữ đầy đủ.

Ví dụ, ở phiên bản trước, tên công ty FPT Telecom được đặt bên cạnh hoặc phía dưới phần logo FPT, trong khi phiên bản mới được rút gọn chỉ còn Telecom đi kèm logo FPT. Màu của chữ Telecom cũng được điều chỉnh đồng nhất với màu của nền chữ F trong logo FPT.

Logo FPT new 2017

Bộ logo mới của 5 công ty thành viên.

Trong khi đó, FPT Trading, FPT Retail, FPT Securities, FPT Land, FPT City thuộc nhóm công ty liên kết. Logo nhóm này không có chữ FPT trong bộ mã màu.

Cùng với logo phiên bản mới là những thay đổi và hướng dẫn mới được quy định trong sổ tay thương hiệu sửa đổi của FPT. Tất cả các đơn vị, CBNV triển khai việc chuyển đổi sang sử dụng logo mới và hoàn tất quá trình chuyển đổi vào ngày 31/12/2018.

Logo FPT new 2017

Kể từ ngày 18/12, FPT RetailFPT Trading trở thành công ty liên kết của FPT, khi tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại hai đơn vị này lần lượt giảm còn 47% và 48%.

Cụ thể, từ tháng 12, tất cả ấn phẩm, vật phẩm, sản phẩm và tài liệu được FPT và các đơn vị sản xuất/ban hành phải sử dụng logo mới, một số hạng mục đặc thù như biển hiệu công ty, logo tại quầy văn phòng giao dịch sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Các tài liệu đào tạo, profile/brochure/clip giới thiệu công ty và sản phẩm dịch vụ, các kênh online như website, các trang mạng xã hội, forum, trang nội bộ như www.Chungta.vn… hoàn tất việc chuyển đổi logo trên header, footer, trang chủ và toàn bộ trang. Các tài liệu bản cứng (brochure, văn phòng phẩm, hóa đơn, các mẫu tờ khai…) đã in được sử dụng hết các bản in nhưng không muộn hơn 31/12/2018.

Bên cạnh đó, việc thay đổi biển hiệu, logo tòa nhà, văn phòng cũng sẽ được thực hiện tập trung và hoàn tất trong năm 2018.

FPT sử dụng logo mới vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2017 bởi Admin